ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
English Camp
โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Camp) เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกระดับชั้น โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2560
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2560,15:08   อ่าน 336 ครั้ง