ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายอาสาคอมพิวเตอร์ศึกษาร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 22 - 24 ธันวาคม พ.ศ 2560 คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการค่ายอาสาคอมพิวเตอร์ศึกษาร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านดูนสิม ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2561,14:03   อ่าน 4861 ครั้ง