ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2562
เมื่อวันที่13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘) จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และสอนให้นักเรียน มีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,11:06   อ่าน 3172 ครั้ง