ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมงานเกษียณข้าราชการครูทั้ง 3 ท่าน 1 คุณครู จินตานา นันทา 2 คุณครู ทัศนีย์ บุญศักดิ์ 3 คุณครู นิภา ทองแพรว
*ถึงเวลาคลาใคล่วัยเกษียณ ได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาต้องลาพัก
แต่ใจจักรอยุ่ใกล้ไม่หน่ายหนี ขอจงมีความสุขกายสุขใจทั้งหางไกลโรคภยันตราย
ชีวิตภายภาคหน้าจงเจริญ สิ่งที่ได้ล่วงเกินโปรดให้อภัย
ส่งใจถึงใจให้กันตลอดไป 
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2563,08:31   อ่าน 161 ครั้ง