ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29
โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ด้วยวิธี e-Bidding วงเงิน 4,028,000 บาท ้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30น. ถึง 16.30 น. รายละเอียดตามแฟ้มแนบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 69 ครั้ง