ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬากลุ่ม CEO มิตรภาพกันทรารมย์ ปี 2563 (อ่าน 24) 28 ธ.ค. 63
โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 (อ่าน 67) 06 ธ.ค. 63
กีฬากลุ่ม CEOมิตรภาพ (อ่าน 831) 08 ม.ค. 62
โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมชาย4ที่/49 ด้วยวิธี e-Bidding (อ่าน 724) 13 ธ.ค. 61
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 695) 21 พ.ย. 61
กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสมัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด (อ่าน 924) 12 ก.พ. 61
กีฬากลุ่มCEOมิตรภาพ (อ่าน 1012) 04 ม.ค. 61
เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (อ่าน 999) 18 ก.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 641) 09 มิ.ย. 60
เปิดบ้านวิชาการ Open House (อ่าน 701) 21 มี.ค. 60
เด็กดีศรีดูนสิม บินลัดฟ้าสู่มหานคร (อ่าน 494) 21 มี.ค. 60
ปัจฉิมนเทศ (อ่าน 682) 21 มี.ค. 60
ตุ้มโฮมบุญดูนสิม (อ่าน 571) 22 ก.ย. 59
รับมอบอุกรณ์ เครื่องเขียน อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน (อ่าน 578) 22 ก.ค. 59
เด็กดีศรีดูนสิมบินลัดฟ้าสู่มหานคร (อ่าน 752) 07 เม.ย. 59
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3 (อ่าน 640) 22 มี.ค. 59
กิจกรรมวันเด็ก ปีใหม่ กีฬาภายใน ฉลองชัยดูนสิมและกิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (อ่าน 504) 11 ม.ค. 59
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 703) 02 มิ.ย. 58
โครงการธนาคารข้าวเปลือก (อ่าน 711) 30 ธ.ค. 57
กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว (อ่าน 881) 21 พ.ย. 57
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 715) 20 พ.ย. 57
บริษัทTesco Lotus สาขากันทรารมย์มอบสิ่งของให้กับนักเรียน (อ่าน 891) 19 ก.ย. 57
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียนสู่ขุมชน (อ่าน 732) 18 ก.ย. 57
บทประพันธ์ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (อ่าน 2442) 18 ก.ย. 57
การตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 661) 17 ก.ย. 57
อบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนดีศรีตำบล (อ่าน 605) 12 ก.ย. 57