ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางวันนา ศรเพ็ชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวสุพิชฌาย์ สมปาน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอุไรพร สักกุนี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2