ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางจินตนา นันทา
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางวันนา ศรเพ็ชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวสุพิชฌาย์ สมปาน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอุไรพร สักกุนี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0