ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจิรฐา ศรีอาจ
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรุจิรา สิมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0