ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจิรฐา ศรีอาจ
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรุจิรา สิมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางกมลลักษณ์ บุญรินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1