ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนิภา ทองแพรว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายดำรงค์ เงาศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายสุริยพงศ์ นันทา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0