ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายประดิษฐ์ ไชยสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
พอใจชื่นชมอะไรในโรงเรียนมากที่สุด
โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
ครูสอนดี มีคุณธรรม
นักเรียนเก่ง
นักเรียนดีมีทักษะการดำรงชีวิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนเก่งดีมีคุณธรรม
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/03/2014
ปรับปรุง 28/12/2020
สถิติผู้เข้าชม 247232
Page Views 305086
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) คำเนียม กันทรารมย์
2 โรงเรียนบ้านมะกรูด คำเนียม กันทรารมย์
3 โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ คำเนียม กันทรารมย์
4 โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง คำเนียม กันทรารมย์
5 โรงเรียนบ้านอีต้อม คำเนียม กันทรารมย์
6 โรงเรียนมารดาทรงธรรม คำเนียม กันทรารมย์ 045-651686
7 โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา จาน กันทรารมย์
8 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง จาน กันทรารมย์
9 โรงเรียนบ้านอาลัย จาน กันทรารมย์
10 โรงเรียนบ้านจาน จาน กันทรารมย์
11 โรงเรียนบ้านบูรพา จาน กันทรารมย์
12 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จาน กันทรารมย์
13 โรงเรียนกันทรารมณ์ ดูน กันทรารมย์
14 โรงเรียนบ้านดูนสิม ดูน กันทรารมย์ 0892804789
15 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว ดูน กันทรารมย์
16 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ดูน กันทรารมย์
17 โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226 ดู่ กันทรารมย์
18 โรงเรียนบ้านดู่ ดู่ กันทรารมย์
19 โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฏร์อนุสรณ์) ดู่ กันทรารมย์
20 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา ดู่ กันทรารมย์
21 โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) ทาม กันทรารมย์
22 โรงเรียนบ้านเจี่ย ทาม กันทรารมย์
23 โรงเรียนบ้านทาม ทาม กันทรารมย์
24 โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) ทาม กันทรารมย์
25 โรงเรียนบ้านพันลำ บัวน้อย กันทรารมย์ 045-256314
26 โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง บัวน้อย กันทรารมย์
27 โรงเรียนบ้านเทิน บัวน้อย กันทรารมย์
28 โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ บัวน้อย กันทรารมย์
29 โรงเรียนบ้านขาม บัวน้อย กันทรารมย์ 045660033
30 โรงเรียนบ้านขาม บัวน้อย กันทรารมย์ 045818029
31 โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน ผักแพว กันทรารมย์
32 โรงเรียนบ้านเกาะ ผักแพว กันทรารมย์
33 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ผักแพว กันทรารมย์ 0819995320
34 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ ผักแพว กันทรารมย์
35 โรงเรียนบ้านนาดี ผักแพว กันทรารมย์
36 โรงเรียนผักแพววิทยา ผักแพว กันทรารมย์
37 โรงเรียนบ้านจิกกะลา ผักแพว กันทรารมย์
38 โรงเรียนบ้านโคก ยาง กันทรารมย์
39 โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง ยาง กันทรารมย์
40 โรงเรียนบ้านหนองกก ยาง กันทรารมย์
41 โรงเรียนบ้านยาง ยาง กันทรารมย์ 08 4960 2345
42 โรงเรียนบ้านหนองกี่ ยาง กันทรารมย์
43 โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา ยาง กันทรารมย์
44 โรงเรียนบ้านกล้วย ยาง กันทรารมย์
45 โรงเรียนบ้านละทาย ละทาย กันทรารมย์
46 โรงเรียนบ้านกอก ละทาย กันทรารมย์
47 โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี ละทาย กันทรารมย์
48 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ ละทาย กันทรารมย์
49 โรงเรียนบ้านเขวา ละทาย กันทรารมย์
50 โรงเรียนบ้านโพนทราย โนนเรือ หนองบัว กันทรารมย์
51 โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง หนองบัว กันทรารมย์
52 โรงเรียนบ้านสีถาน หนองบัว กันทรารมย์
53 โรงเรียนบ้านลือชัย หนองหัวช้าง กันทรารมย์
54 โรงเรียนบ้านทุ่งพาย หนองหัวช้าง กันทรารมย์
55 โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง หนองหัวช้าง กันทรารมย์
56 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองหัวช้าง กันทรารมย์
57 โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา หนองหัวช้าง กันทรารมย์
58 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง หนองหัวช้าง กันทรารมย์
59 โรงเรียนบ้านหนองถ่ม หนองหัวช้าง กันทรารมย์
60 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) หนองแก้ว กันทรารมย์
61 โรงเรียนบ้านกอกหัวนา หนองแก้ว กันทรารมย์
62 โรงเรียนบ้านเปือย หนองแก้ว กันทรารมย์
63 โรงเรียนแวงแก้ววิทยา หนองแก้ว กันทรารมย์
64 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง หนองแวง กันทรารมย์ 045660191
65 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) หนองแวง กันทรารมย์
66 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) หนองแวง กันทรารมย์
67 โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง อีปาด กันทรารมย์
68 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา อีปาด กันทรารมย์
69 โรงเรียนบ้านหนองไฮ อีปาด กันทรารมย์
70 โรงเรียนบ้านอีปาด อีปาด กันทรารมย์
71 โรงเรียนบ้านหนองเทา เมืองน้อย กันทรารมย์
72 โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข เมืองน้อย กันทรารมย์ 045 - 812076
73 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน เมืองน้อย กันทรารมย์
74 โรงเรียนบ้านหนองหวาย โนนสัง กันทรารมย์ 045-650899
75 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) โนนสัง กันทรารมย์ 0801739995
76 โรงเรียนบ้านหนองโอง โนนสัง กันทรารมย์
77 โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน โนนสัง กันทรารมย์
78 โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง โนนสัง กันทรารมย์
79 โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) โนนสัง กันทรารมย์
80 โรงเรียนบ้านสะพุง คูบ น้ำเกลี้ยง
81 โรงเรียนบ้านหนองแวง คูบ น้ำเกลี้ยง
82 โรงเรียนบ้านคูบ คูบ น้ำเกลี้ยง 0-4566-0391
83 โรงเรียนบ้านสะเต็ง คูบ น้ำเกลี้ยง
84 โรงเรียนบ้านกะวัน ตองปิด น้ำเกลี้ยง
85 โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ ตองปิด น้ำเกลี้ยง
86 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย ตองปิด น้ำเกลี้ยง
87 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา ตองปิด น้ำเกลี้ยง
88 โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ ตองปิด น้ำเกลี้ยง
89 โรงเรียนบ้านยางน้อย ตองปิด น้ำเกลี้ยง
90 โรงเรียนบ้านหนองบาง น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง
91 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง
92 โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง
93 โรงเรียนบ้านลุมภู น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง
94 โรงเรียนบ้านสบาย รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง
95 โรงเรียนบ้านหนองพะแนง รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง
96 โรงเรียนบ้านโนนงาม รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง
97 โรงเรียนบ้านรุ่ง รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง
98 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ละเอาะ น้ำเกลี้ยง
99 โรงเรียนบ้านละเอาะ ละเอาะ น้ำเกลี้ยง
100 โรงเรียนบ้านแวด ละเอาะ น้ำเกลี้ยง
101 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ละเอาะ น้ำเกลี้ยง
102 โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) เขิน น้ำเกลี้ยง 045655105
103 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม เขิน น้ำเกลี้ยง
104 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง เขิน น้ำเกลี้ยง 045660252
105 โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก ตำแย พยุห์
106 โรงเรียนบ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) ตำแย พยุห์
107 โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว ตำแย พยุห์
108 โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี ตำแย พยุห์
109 โรงเรียนบ้านกระถุน ตำแย พยุห์
110 โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์ พยุห์
111 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์ พยุห์
112 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ พยุห์ พยุห์
113 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม พยุห์ พยุห์
114 โรงเรียนบ้านคูเมือง พยุห์ พยุห์
115 โรงเรียนบ้านหนองรัง พยุห์ พยุห์
116 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พรหมสวัสดิ์ พยุห์ 045607383
117 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17) พรหมสวัสดิ์ พยุห์
118 โรงเรียนบ้านป่าไร่ พรหมสวัสดิ์ พยุห์
119 โรงเรียนบ้านกระหวัน พรหมสวัสดิ์ พยุห์
120 โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า พรหมสวัสดิ์ พยุห์
121 โรงเรียนบ้านหนองเตย พรหมสวัสดิ์ พยุห์
122 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด พรหมสวัสดิ์ พยุห์
123 โรงเรียนบ้านเสมอใจ หนองค้า พยุห์
124 โรงเรียนบ้านหนองออ หนองค้า พยุห์
125 โรงเรียนบ้านหนองค้า หนองค้า พยุห์
126 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก โนนเพ็ก พยุห์
127 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภาผล) โนนเพ็ก พยุห์
128 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก โนนเพ็ก พยุห์
129 โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.35) โนนเพ็ก พยุห์
130 โรงเรียนบ้านสร้างหว้า โนนเพ็ก พยุห์
131 โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย
132 โรงเรียนบ้านยางเครือ กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย
133 โรงเรียนบ้านแก้ง กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย
134 โรงเรียนบ้านคอนกาม คอนกาม ยางชุมน้อย
135 โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน คอนกาม ยางชุมน้อย
136 โรงเรียนบ้านจอมวิทยา บึงบอน ยางชุมน้อย
137 โรงเรียนบ้านบอนวิทยา บึงบอน ยางชุมน้อย
138 โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) บึงบอน ยางชุมน้อย
139 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย
140 โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย
141 โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่สาขาบ้านดอนโก ยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย
142 โรงเรียนบ้านผักขะ ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย
143 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย
144 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย
145 โรงเรียนบ้านดินดำ ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย
146 โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ โนนคูณ ยางชุมน้อย 045-660212
147 โรงเรียนบ้านโนนคูณ โนนคูณ ยางชุมน้อย
148 โรงเรียนบ้านโนนติ้ว โนนคูณ ยางชุมน้อย
149 โรงเรียนบ้านโนนดู่ ดวนใหญ่ วังหิน
150 โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ ดวนใหญ่ วังหิน
151 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ดวนใหญ่ วังหิน
152 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ทุ่งสว่าง วังหิน
153 โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว ทุ่งสว่าง วังหิน
154 โรงเรียนบ้านสว่าง ทุ่งสว่าง วังหิน
155 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ธาตุ วังหิน
156 โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า ธาตุ วังหิน 045660164
157 โรงเรียนบ้านดงยาง ธาตุ วังหิน 045660113
158 โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) ธาตุ วังหิน
159 โรงเรียนบ้านหนองกันจอ ธาตุ วังหิน
160 โรงเรียนบ้านลิงไอ ธาตุ วังหิน
161 โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า บุสูง วังหิน
162 โรงเรียนบ้านโพนดวน บุสูง วังหิน
163 โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย บุสูง วังหิน
164 โรงเรียนบ้านกะเอิน บุสูง วังหิน 045606017
165 โรงเรียนบ้านขุมคำ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) บุสูง วังหิน
166 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี บุสูง วังหิน
167 โรงเรียนอนุบาลวังหิน บุสูง วังหิน
168 โรงเรียนบ้านหนองบัว บ่อแก้ว วังหิน
169 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 บ่อแก้ว วังหิน
170 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 บ่อแก้ว วังหิน
171 โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง บ่อแก้ว วังหิน
172 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วังหิน วังหิน
173 โรงเรียนบ้านสร้างบาก วังหิน วังหิน 045606193
174 โรงเรียนบ้านสะมัด วังหิน วังหิน
175 โรงเรียนบ้านหนองคู วังหิน วังหิน
176 โรงเรียนบ้านทุ่ง วังหิน วังหิน
177 โรงเรียนบ้านตีกา ศรีสำราญ วังหิน
178 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ศรีสำราญ วังหิน
179 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ศรีสำราญ วังหิน
180 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย โพนยาง วังหิน
181 โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม โพนยาง วังหิน
182 โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง โพนยาง วังหิน
183 โรงเรียนบ้านโพนยาง โพนยาง วังหิน
184 โรงเรียนบ้านเวาะ คูซอด เมืองศรีสะเกษ -
185 โรงเรียนบ้านคูซอด คูซอด เมืองศรีสะเกษ 0-4566-0466
186 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คูซอด เมืองศรีสะเกษ 045617309
187 โรงเรียนบ้านเปือย คูซอด เมืองศรีสะเกษ
188 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน จาน เมืองศรีสะเกษ
189 โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด จาน เมืองศรีสะเกษ
190 โรงเรียนบ้านจานหนองคู จาน เมืองศรีสะเกษ
191 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) จาน เมืองศรีสะเกษ
192 โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) ซำ เมืองศรีสะเกษ
193 โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ ซำ เมืองศรีสะเกษ
194 โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง ซำ เมืองศรีสะเกษ
195 โรงเรียนบ้านแทง ซำ เมืองศรีสะเกษ
196 โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ
197 โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ
198 โรงเรียนบ้านตะดอบ ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ
199 โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ
200 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ
201 โรงเรียนบ้านทุ่ม ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ
202 โรงเรียนบ้านเสือบอง ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ
203 โรงเรียนบ้านขมิ้น ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ
204 โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ
205 โรงเรียนบ้านโนนแกด ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ
206 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ
207 โรงเรียนบ้านน้ำคำ น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ
208 โรงเรียนบ้านหนองคำ น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ
209 โรงเรียนบ้านง้อหนองแสง น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ
210 โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ
211 โรงเรียนบ้านโนนแย้ หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ
212 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ
213 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ
214 โรงเรียนบ้านหนองครก หนองครก เมืองศรีสะเกษ
215 โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ หนองครก เมืองศรีสะเกษ
216 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ หนองครก เมืองศรีสะเกษ
217 โรงเรียนบ้านหนองสวง หนองครก เมืองศรีสะเกษ
218 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองครก เมืองศรีสะเกษ
219 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ หนองครก เมืองศรีสะเกษ
220 โรงเรียนมารีวิทยา หนองครก เมืองศรีสะเกษ
221 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ
222 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ
223 โรงเรียนมหาราช 3 หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ
224 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ
225 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ
226 โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ
227 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ
228 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ
229 โรงเรียนบ้านโพนแดง หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ
230 โรงเรียนบ้านแก หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ
231 โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ
232 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ
233 โรงเรียนบ้านหมากเขียบ หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ
234 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ
235 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ
236 โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ
237 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ
238 โรงเรียนมหาพุทธาราม เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ
239 โรงเรียนสีหบัณฑิต เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ
240 โรงเรียนรวมสินวิทยา เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
241 โรงเรียนสตรีสิริเกศ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
242 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
243 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ 045-xxxxxx
244 โรงเรียนมานิตวิทยาคม เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ 045-612288
245 โรงเรียนมิ่งเมือง โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ
246 โรงเรียนบ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง(ธนาคารกรุงเทพ 2 ) โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ
247 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ
248 โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ
249 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคร โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ
250 โรงเรียนบ้านบก โพนข่า เมืองศรีสะเกษ
251 โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) โพนข่า เมืองศรีสะเกษ
252 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) โพนข่า เมืองศรีสะเกษ
253 โรงเรียนบ้านโพนค้อ โพนค้อ เมืองศรีสะเกษ
254 โรงเรียนบ้านดอนสั้น โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ
255 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ
256 โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ
257 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง บก โนนคูณ
258 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนใต้ บก โนนคูณ
259 โรงเรียนบ้านโปร่ง บก โนนคูณ
260 โรงเรียนบ้านหัวเหล่า บก โนนคูณ 045660103
261 โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า บก โนนคูณ
262 โรงเรียนบ้านโพนงาม บก โนนคูณ
263 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองกุง โนนคูณ 045660095
264 โรงเรียนบ้านหนองแวงสาขาบ้านโนนรัง หนองกุง โนนคูณ
265 โรงเรียนบ้านม่วงเป หนองกุง โนนคูณ
266 โรงเรียนบ้านโนนดู่ หนองกุง โนนคูณ
267 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ หนองกุง โนนคูณ
268 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หนองกุง โนนคูณ
269 โรงเรียนบ้านก้อนเส้า หนองกุง โนนคูณ
270 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม หนองกุง โนนคูณ
271 โรงเรียนบ้านหนองหิน หนองกุง โนนคูณ
272 โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย หนองกุง โนนคูณ
273 โรงเรียนบ้านหนองตลาด เหล่ากวาง โนนคูณ 0-4566-0248
274 โรงเรียนบ้านเวาะ เหล่ากวาง โนนคูณ
275 โรงเรียนบ้านหนองสนม เหล่ากวาง โนนคูณ
276 โรงเรียนบ้านหยอด เหล่ากวาง โนนคูณ
277 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย เหล่ากวาง โนนคูณ
278 โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง เหล่ากวาง โนนคูณ
279 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) โนนค้อ โนนคูณ 0849416638
280 โรงเรียนบ้านโนนคูณ โนนค้อ โนนคูณ
281 โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ โนนค้อ โนนคูณ
282 โรงเรียนบ้านหนองสามขา โนนค้อ โนนคูณ
283 โรงเรียนบ้านร่องเก้า โนนค้อ โนนคูณ
284 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก โนนค้อ โนนคูณ
285 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง - กอไหล่ โพธิ์ โนนคูณ
286 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) โพธิ์ โนนคูณ
287 โรงเรียนบ้านปลาข่อ โพธิ์ โนนคูณ
288 โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ โพธิ์ โนนคูณ